GRETHE FÄRNLÖF        krukmakare  

         

         
         K r u k m a k e r i e t   h a r   Ö P P E T  n u  enligt överenskommelse
 Se öppettider!


 

 
          start             keramiken            krukmakeriet             butiken           om           aktuellt            webbdesign            kontakt 


 
                
 
  
          LERANS VÄG FRÅN NATURLIG FORM I MARKEN TILL
             FÄRDIGA PRODUKTER ÄR EN LÅNG OCH FASCINERANDE RESA.


 

                                                         Grethe Färnlöf   -  Hellvi Stora Ire 423  -  62450 Lärbro   -   mobil  (+46) 70 - 4025586  -   grethe@farnlof.com  -  www.farnlof.com