GRETHE FÄRNLÖF        k r u k m a k a r e  

         
 
         start          galleri           krukmakeriet          butiken          om          aktuellt          historik          kontakt 
 
                


  
  S o m m a r ö p p e t  i  k r u k m a k e r i e t .
Under juni, juli t.o.m. augusti har jag öppet
 v a r j e  d a g  1 2 - 1 6.
V ä l k o m m e n !
 
 

 
 
               
  ,  
     

     
  Se Karta!   Se vägbeskrivning!           

 


 
 
     
Under rubriken "Gäst i ateljén"  hittar du små överraskningar
i form av besök jag haft i min ateljé. Klicka här.  
     

        


 
  LERANS VÄG FRÅN NATURLIG I MARKEN TILL FÄRDIGA PRODUKTER ÄR EN LÅNG OCH FASCINERANDE RESA.  
  

    Grethe Färnlöf Keramik  -   (+46) 70 - 4025586   -  grethe@farnlof.com  -   www.farnlof.com