GRETHE FÄRNLÖF        krukmakare  

         

         
     
          start          keramiken          krukmakeriet          butiken          om          aktuellt          kontakt 
 
 
                
 
 


LERANS VÄG
FRÅN NATURLIG FORM I MARKEN TILL
FÄRDIGA PRODUKTER ÄR EN LÅNG OCH FASCINERANDE RESA.
 
  

 
            Grethe Färnlöf   -  Hellvi Stora Ire 423, 62450 Lärbro   -   tel (+46) 70 - 4025586  -   grethe@farnlof.com  -  www.farnlof.com