GRETHE FÄRNLÖF        krukmakare  

         

         
     
          start          keramiken          krukmakeriet          butiken          om          aktuellt          kontakt 
 

 

K r u k m a k e r i e t  i  H e l l v i
  har nu öppnat för sommaren.

O N S D A G   7  A U G .    o c h  1 6  -  1 9  A U G .  S T Ä N G T  !

Övrig tid fram till 31 aug. öppet varje dag kl 11-16.
 
(Vill du komma efter kl 16, går det bra när jag är hemma.
Ring innan om du vill vara säker.)

V Ä L K O M M E N !

 
 
 

 
                
 
 


LERANS VÄG
FRÅN NATURLIG FORM I MARKEN TILL
FÄRDIGA PRODUKTER ÄR EN LÅNG OCH FASCINERANDE RESA.
 
  

 
            Grethe Färnlöf   -  Hellvi Stora Ire 423, 62450 Lärbro   -   tel (+46) 70 - 4025586  -   grethe@farnlof.com  -  www.farnlof.com