Bilaga till ansökan om vägvisning till krukmakeri med butik på Stora Ire, Hellvi på Gotland.

Mitt krukmakeri med butik ligger ca 4 km från väg 148 som går mellan Visby och Fårösund på Gotland. Jag skulle därför vilja ha en skylt med texten KERAMIK och avståndet som är 4 km intill Fårösundsvägen (väg 148) ca 3 km norr om Lärbro, där det finns en avtagsväg till HELLVI.

 

 
*  vid denna korsning skulle jag vilja ha vägvisningsskylten placerad
 
 
 
Bilderna under visar korsningen och de skyltar som finns där
 
   
Väg 148 med avtagsväg mot Hellvi.                  Väg 148 i norrgående riktning med avtagsväg           Skylt vid avtagsvägen mot Hellvi
i södergående riktning.                                    mot Hellvi
 
Eftersom keramikförsäljningen sker under sommaren, vore det en fördel om skylten kunde tas bort under övrig tid, alltså var flyttbar-
 

   
 
Här exempel på ställning och skylt som skulle passa mitt behov. Jag undrar om detta är något man får tillverka själv eller om
det kan beställas hos Trafikverket.
 


Här visar jag färdvägen mellan väg 148 och mitt krukmakeri och butik på Stora Ire i Hellvi
     
Här börjar avtagsvägen från väg 148 mot Hellvi              som man följer i nästan 4 km                tills man kommer till grusvägen in till Stora Ire
                                                                                                                                          till höger på bilden

 
   
100 m in på denna lilla enskilda väg ligger krukmakeriet / butiken                                         I direkt anslutning en stor yta för kunder att parkera
                                                                                                                                         på och god plats att vända.
 
                                                                                                                                                                                                                      mvh / Grethe Färnlöf